X
GO
da-DKkl-GL
SIK
SIK-mut ilaasortanit apeqqutigineqarajuttut

Apeqquterpaaluit suliffeqarnermut attuumassuteqartut. Apeqqut ujakkat tooruk akissutissarsillugulu.

Apeqqut 1: Atorfinitsitaanermut isumaqatigiissutima misissornissaanut ikiorneqarsinnaavunga?

Apeqqut 2: Sulisitsisora atorfinitsitaanermut isumaqatigiissummik allagaqarusunngilaq. Qanoq iliussaanga?

Apeqqut 3: Misiliummik atorfinitsinneqarpunga. Tamanna uannut qanoq isumaqarpa?

Apeqqut 4: Sulisut sinniisaata qanoq ikiorsinnaavaanga?

Apeqqut 5: Suliffinni sulisut sinniisoqanngillat. Qanoq iliussaanga?

Apeqqut 6: Sulisitsisup sulinermik aqutsisinnaatitaanera. Tamanna qanoq isumaqarpa?

Apeqqut 7: Funktionærit (“atorfillit”) pillugit inatsimmi kikkut ilaatinneqarpat, tamannalu sunik pisinnaatitaaffiliiva?

Apeqqut 8: Sulisimanermik uppernarsaammik, qanoq sivisutigisumik sunillu suliaqarsimaninnik uppernarsaa­taasumik, pisassaqartitaavunga?

Apeqqut 9: Qanoq sivisutigisumik feeriarsinnaatitaavunga? Sulisitsisuma feeriarnera unitsissinnaavaa? Feeriarnerma nalaani napparsimaleruma sunik pisinnaatitaaffeqassaanga?

Apeqqut 10: Akissarsianut tapisiat pillugit isumaqatigiinniarnissamut ikiorneqarsinnaavunga?

Apeqqut 11: Napparsimallunga sulinngippallaarnera pissutigalugu sulisitsisup soraarsissinnaavaanga?

Apeqqut 12: Ulluni 120-ni napparsimanermut malittarisassaq sunaava – uannullu qanoq sunniuteqassava?

Apeqqut 13: Sulisitsisoq qanoq ilisukkut nakorsamit uppernarsaammik piumasaqarsinnaava?

Apeqqut 14: Perulunnartumik nappaateqalerpunga. Suliffinnut tunngatillugu qanoq iliussaanga?

Apeqqut 15: Ilaqutara qanigisara perulunnartumik nappaateqalerpoq imaluunniit toquvoq. Suliffinnut tun­nga­tillugu uanga qanoq periarfissaqarpunga?

Apeqqut 16: Sulininni ajoquserpunga. Qanoq iliussaanga?

Apeqqut 17: Naartuleruma soraarsitaasinnaavunga?

Apeqqut 18: Aqutsisunnit/suleqatinnit uumisaarneqartarpunga. Qanoq iliussaanga?

Apeqqut 19: Suliffinni suleqatigiinnermi ajornartorsiuteqarpoq. Qanoq iliussaanga?

Apeqqut 20: Suliffiga suliffikkuminanngilaq. Qanoq iliussaanga?

Apeqqut 21: Suliffinni saassunneqarpunga. Kia ikiorsinnaavaanga?

Apeqqut 22: Suliffinnit soraarniarpunga. Qanoq iliussaanga?

Apeqqut 23: Atorfimmut tunngatillugu oqaloqatigiinnissamut aggeqqusaavunga. Tamanna uannut qanoq isumaqarpa?

Apeqqut 24: Mianersoqqussummik (advarsel) tunineqarpunga. Tamanna uannut qanoq isumaqarpa?

Apeqqut 25: Allakkatigut tusarniaavigineqarpunga soraarsinneqalersaarnera imaluunniit peersinneqalersaarnera pillugu. Tamanna uannut qanoq isumaqarpa?

Apeqqut 26: Suliunnaarsitaavunga (fritstillet). Tamanna uannut qanoq isumaqarpa?

Apeqqut 27: Suliartortariaqarunnaarsitsineq (fritagelse) aamma suliunnaarsitsineq (fritstilling) sukkut assi­­­giin­­­­ngissuteqarpat?

Apeqqut 28: Soraarsitaavunga. Qanoq iliorsinnaavunga?

Apeqqut 29: Suliffinnit peersitaavunga (bortvisning). Tamanna uannut qanoq isumaqarpa?

Taaguutit atorneqartut
Atorfeqarnermut, soraarsitsinernut il.il. tunngatillugu taaguutit quppernermi uani atorneqartut nassuiarneqartullu, ulluinnarnilu akuleriissillugit kalaallisut qallunaatullu atorneqarajuttut (ilaannikkut kalaallisut aalajangersimasumik taaguutiviunatik oqaatsit arlallit atorlugit nassuiaataanerusunik):

Tunngaviusumik isumaqatigiissut = Hovedaftale
Isumaqatigiissut = Overenskomst
Soraarsitsineq = Afskedigelse, opsigelse
Peersitsineq = Bortvisning
Suliunnaarsitsineq = Fritstilling
Suliartortariaqarunnaarsitsineq = Fritagelse
Tusarniaaneq = Partshøring
Soraarsitsilersaarneq = Påtænkt afskedigelse
Peersitsilersaarneq = Påtænkt bortvisning
Mianersoqqussut = Advarsel
Assuarliuteqarneq = Påtale
Atorfimmut tunngatillugu oqaloqatigiinneq = Tjenstlig samtale
Nakorsamit uppernarsaat = Lægeerklæring
Sulisimanermik uppernarsaat = Tjenesteattest
[Allagaq] ilassinneqqusissut = Anbefaling[sbrev]
Atorfinitsitaanermut isumaqatigiissut = Ansættelseskontrakt
Suli­ner­mik unitsitsineq = Arbejdsstandsning - ataatsimut ukununnga taaguutigineqartoq:
  - Suliumajunnaarneq = Strejke
  - Sulisitsisup suliffimmik matusinera [uuma isumaa:] = Lockout
  - Suliartoraluanik isernaveersaartitsineq [uuma isumaa:] = Blokade
  - Sulisartut suliartorumajunnaarnerat sulisitsisulluunniit suliartoqqusiunnaarnera  [uuma isumaa:] = Boykot
Akilersuiunnaarneq = Betalingsstandsning
Akiliisinnaajunnaarneq = Konkurs

Taaguutinik allattuinermi najoqqutat:
Isumaqatigiissutit, inatsisit, qallunaatut/kalaallisut ordbogi aamma SIK-p pikkorissaanermut atortui.

 

 

Apeqqut 30: Atorfimmut atatillugu ineqarnera qanoq pissava, maanna soraartussanngorama?

Apeqqut 31: Isumaqatigiissutit pillugit isumaqatigiinniarnerit sivitsorput. Uanga qanoq inissisimavunga?

Apeqqut 32: Qaqugu suliumajunnaarsinnaavugut?

Apeqqut 33: Suliffiga akilersuiunnaarpoq (betalingsstandsning). Tamanna uannut qanoq isumaqarpa?

Apeqqut 34: Suliffiga akiliisinnaajunnaarpoq (konkurs). Qanoq iliussaanga?