X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Malittarisassat nutaat siulersuisuunerillu nutaat

26. oktobari 2017: Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiata SIK-p Ilulissani Hotel Arctic-imi ataatsimeer­suarnera ualimut naammassivoq.

Ataatsimeersuarneq ulluni marlunni ingerlanneqartoq kattuffiup immikkoortortaqarfiisa SIP-t aallartitaannit peqataaffigineqarpoq. Inuiaqatigiin­ni pissutsit kattuffiup ilaasortaanut sunniuteqartut oqaluuserineqarput, aammalu SIK-p kattuffittut malittarisassai nutartikkat sulisartullu peqatigiiffiisa malittarisassaannut najoqqutassiat iluarsisat akuersissutigineqarlutik.

Jess G. Berthelsen qinersinertaqanngitsumik siulittaasutut ingerlaqqippoq, allamik qinigassanngortittoqanngimmat. Taamaalillunilu maannamut sivisunerpaamik SIK-mut siulittaa­suu­nini naqissuseqqippaa, tassa ataannartumik ukiuni 27-ni siulittaasuugami (1990-imi siulittaasutut qinigaaqqaarpoq).

Kisianni siulersuisuuninngortut ukiuni tulliuttuni sisamani atuuttussat arlalinnik nutaartaqar­put.

Ludvig Larsen, SIP-Nuuk, 2013-imit siulersuisuunernut ilaasortaasoq, siulittaasup tulliatut qinigaavoq. Siulersuisuunernullu ilaasortanngortut allat ukuupput:

Else Jonna Villadsen (SIP-Ilulissat), Sofie Svendsen (SIP-Nuuk) (qinigaaqqittoq), Jørgen Vetterlain (SIK-p Inuusuttai), Elisabeth L. Hansen (SIP-Maniitsoq), Josef Therkildsen (SIP-Nuuk), Jakob G. Motzfeldt (SIP-Qaqortoq) aamma Qujana Fleischer (SIP-Aasiaat).

Siulersuisuunerit nalunaarutaanni ullormi siullermi saqqummiunneqarlunilu oqallisigine­qar­tumi oqariartuutigineqartut ilagaat aalisakkanik tunisassiornerup inerisarneqarneqartariaqarnera tunisassiat qeritiinnarnagit suliareqqinneqartalernerisigut, taamaalilluni tunisassiorneq aalaakkaanerulissammat ilaqutariippassuarnut sulisartuusunut iluaqutaasussamik. Aamma Kalaallit Nunaat aningaasaatilinnut avataaneersunut aatsitassarsiornermut aningaa­lii­sinnaasunut pilerinarnerulersinniartariaqarpoq, aatsitassarsiorneq kiisami aallartilluarniassammat, aamma Kujataani aatsitassat qaqutigoortut eqqarsaatigalugit.

Siulersuisuunerit nalunarutaanni aamma kajumissaarutigineqarpoq isumaginninnermi suleriaatsit eqaallisar­ne­qarnissaat. Isumaginninnermi inatsisit allaffissornikkut atortinneqarnerat inatsisit siuner­taannut ajun­ngitsunut naleqqussarneqartariaqarpoq, tamatumani kommunini ingerlatsinikkut assersuutissat nuannerpallaanngitsut innersuussutigineqarlutik.

Ataatsimeersuarneq pillugu paasissutissat allat - una tooruk

 

Paasissutissiineq oqaloqatigiinnerlu

 

SIK-p allattoqarfiani sulisut ataatsimeersuarnermi najuupput inersuup ataatsimeersuarfiusup paarliani orninneqarsinnaallutik paasiniaavigineqarlutillu.

 

 
► Erna Thomsen aamma Dorthe Kristiansen inunnut ataasiakkaanut tunngasutigut sullissinerit pillugit saaffigineqarsinnaapput.
 
 
► Isumaqatigiissutit paasiuminaatsortaqartarput, isumaqatigiissutilerisullu Riikki Biilmannip tamakku nassuiartarpai.
 
 
► Inger Heilmann Larsenip Qaammarsaanermut Ilinniartitaanermullu Aningaasaateqarfik aamma Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaateqarfik sullitarai.
 
 
► Gudrun Berthelsen (saamerleq) Isumaginninnikkut Aningaasaateqarfik pillugu aamma Dorthe Stoiberg (talerpilleq) immikkoortortaqarfiit aningaasaqarnerat pillugu aperineqartarput.
 
 
  • Quppernerup matuma assiliartaanik assiliisut: Bjarne Petersen / Svend Møller
 
SIK-p siulersuisuuneri nutaat 26. oktobari 2017 qinerneqartut. Saamerlermiit: Josef Therkildsen, Sofie Svendsen, Jess G. Berthelsen, Elisabeth Hansen, Ludvig Larsen, Jørgen Vetterlain, Else Jonna Villadsen, Jakob G. Motzfeldt aamma Qujana Fleischer.

 

Ataatsimeersuarnermi assilisat ilaat
 
► Ataatsimeersuarneq aallarnerlugu erfalasulisaarluni ileqquuusumik ingerlaaqatigiinnermit.
 
 
► Ataatsimeersuaqataasut ilaat kalaallisoortut ullaakkut naalagiaqatigiinnermi.
 
 
► Hotel Arctic-imi inersuarmi ataatsimeersuarfiusumi.
 
 
► SIK-mut ataqqinaammik ilaasortat pingasut najuupput: Jonas Fleischer, Johan Christiansen aamma Pavia Lange. Sisamaat Hansigne Lyberth najuussinnaanani nalunaarpoq inuulluaqqusillunili.
 
 
► Siulittaasunngoqqittoq Jess G. Berthelsen siulersuisuunernut ilaasortap tunuartup Jokum Zeebip tunivaa qalipakkaminik, ukiuni 27-nngortuni siulittaasuuusup assinganik.
 
 
► Siulittaasup tullertaava Ludvig Larsen oqaaseqartoq.
 
 
► Qinersinerni taasinernik nakkutilliisut: Inge Lennert, Inger Heilmann Larsen, Nukaraq Eugenius (ataatsimeersuarnermik aqutsisoq) aamma Estrella Mølgaard Thomsen.
 
 
► Ataatsimeersuarnermi avataanit najuuttut ilaat, nunani avannarlerni sulisartut kattuffiisa suleqatigiiffiata NFS-ip allattuunera Magnus Gissler oqaaseqartoq.