X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Overenskomster og aftaler

Siden rummer overenskomster, som SIK har indgået med arbejdsgiverne. Der er også en ramme med links til lovgivning, der ofte henvises til.


Air Greenland
Air Greenland A/S overenskomst 2019-2021


Arctic Prime Fisheries
Arctic Prime Fisheries ApS overenskomst 2019-2021 for månedslønnede
Arctic Prime Fisheries ApS overenskomst 2019-2021 for timelønnede


Avannaa Seafood
Avannaa Seafood ApS overenskomst 2019-2020
Blanket for anmodning om sygedagpenge


Finansministeriet - Moderniseringsstyrelsen
Mærket med * er overenskomster, hvor også Grønlands Selvstyre indgår
Finansministeriet overenskomst HK 2014-2018
Finansministeriet overenskomst Sømænd 2014-2018
300 Feriefrirejser for ansatte ved lufthavnene Kangerlussuaq-Narsarsuaq-Pituffik *
300 Løn under sygdom *
300 Tillidsrepræsentanter *
316 Lærlinge og elever *
322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere *
356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer *
357 Levnedsmiddelbranchen *
362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn *
367 Tolke *
372 Varmemestre, pedeller og viceværter *


GE Sulisitsisut - Grønlands Erhverv
GE Hovedaftalen af 1994
GE Handel og Kontor 2019-2023
► GE Trade and Office Staff 2019-2023
GE Service og Transport 2019-2023
GE Sygeløn blanket 2016
GE Bygningshåndværkere, VVS m.v. 2019-2023
GE Construction workers, plumbing and heating etc. 2019-2023
GE Tillidsrepræsentanter 2016-2019
GE Produktion 2019-2023


Grønlands Selvstyre
Hovedaftale
300 Hovedaftale af 2004
300 Tillægsaftale til hovedaftale af 2014

Overenskomster
Mærket med * er også gældende for ansatte under Finansministeriet / Moderniseringsstyrelsen
300 Feriefrirejser for ansatte ved lufthavnene Kangerlussuaq-Narsarsuaq-Pituffik *
300 Løn under sygdom *
300 Tillidsrepræsentanter *
300 Feriefonden - protokollat 2014-2018 *
315 Handels- og Kontorpersonale
315 Protokollat - Handels- og Kontorpersonale
316 Lærlinge og elever *
320 Kateketer og Organister
322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere *
322 Dagtilbudsmedhjælper - timeløn
324 Sømænd på timeløn
326 Barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere
336 Sundhedshjælpere
356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer *
357 Levnedsmiddelbranchen *
362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn *
362 Dagtilbudsmedhjælper - månedsløn
363 Sundhedsmedhjælpere og fødselshjælpersker
364 Bygdesundhedspersonale
364 Bygdesundhedspersonale - protokollat
365 Portørreddere og portører
367 Tolke *
372 Varmemestre, pedeller og viceværter *
376 Kommunale dagplejere
377 Klubområdet
7800 Brandkorps

Andre
Bilagsmateriale til overenskomster 2014-2018
Sygedagpenge-blanket
300 Vederlag for praktikvejledning
Timelønssatser for fritidsundervisning m.m. (link til naalakkersuisut.gl)


Hotel Arctic
Hotel Arctic overenskomst 2017-2020


KNI
KNI overenskomst 2016-2019
Tillidsrepræsentanter-overenskomst 2016-2019

 

Lovgivning
Love, der ofte henvises til i overenskomsterne og i sagsbehandlingen. Links fører til Selvstyrets lovdatabase.

 

 

Maniitsoq Fish
Maniitsoq Fish ApS overenskomst 2019-2020


Narsap Timersortarfia
Tiltrædelsesaftale mellem Narsap Timersortarfia og SIK (grønlandsk og dansk) 26-02-2018
Pensionsaftale (grønlandsk) 26-01-2018


Nusuka
Nusuka Bygningshåndværkere m.m. 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Fiskefabrikker 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Handel og Kontor 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Levnedsmiddel 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Service og Transport 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Tillidsrepræsentanter 2006-2009 (grønlandsk)


Nuuk Imeq
Nuuk Imeq overenskomst 2019-2021
Nuuk Imeq Tillidsrepræsentanter 2009


Nuup Bussii
Nuup Bussii overenskomst 2017-2020 af den 7. juni 2018
Nuup Bussii Tillidsrepræsentanter 2009


Polar Raajat
Polar Raajat overenskomst 2018-2021
Polar Raajat Tillidsrepræsentanter 2009


Royal Arctic Line
RAL Bygdeservice 2010-2012 (gældende indtil ny)
RAL Sarfaq Ittuk besætning 2015-2019
RAL Terminalarbejdere timelønnede faglærte og ikke-faglærte 2019-2022
RAL Tillidsrepræsentanter 2009
RAL Socialfonden 2016


Royal Greenland
RG overenskomsten 2018-2021
RG Tillidsrepræsentanter 2008-2010
RG Trawlerbesætning 3 - 1 1/2-ordningen 2002
RG Trawlerbesætning Menige
RG Trawlerbesætning Menige Hyreskema


Sisak Teknik
Sisak overenskomst 2007


Upernavik Seafood
(Upernavik Seafood A/S er under Royal Greenland, hvorfor Royal Greenlands overenskomst er gældende her.