X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Socialfondene

Fonde, der på ansøgning kan yde støtte til konkrete sociale formål. En ansøgningsblanket til udskrift.

Ansøgningsblanket


SIK har indgået en aftale med følgende virksomheder om at disse er bidragsydere til en socialfond: KNI, Royal Greenland, Polar Raajat, Arctic Prime Fiskeries, Grønlands Erhverv (GE), Nuuk Imeq samt Grønlands Selvstyre.

Derudover er der indgået tiltrædelsesaftaler til Socialfonden med Grønlands Selvstyre med følgende overenskomstparter: Nuup Bussii, Avannaa Seafood, Maniitsoq Fish, Hotel Arctic og Royal Arctic Line.

SIK varetager sekretariatsfunkionen for fondene.

Man kan ansøge om disse ydelser:

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Logi
  • Rejseudgifter
  • Hjemtransport af kiste
  • Anskaffelse af nye briller til en selv eller til ens børn under 18 år (nogle af fondene)

Er du medarbejder i en af de virksomheder, som SIK har indgået aftale med, har du mulighed for at søge om hjælp, bl. a. hvis du selv eller en nær pårørende er blevet alvorligt syg.

Pårørende kan være:

  • Forældre
  • Ægtefælle
  • Samlever
  • Børn
  • Søskende


Kontakt, vejledning og information
Hvis du har spørgsmål om mulighed for hjælp fra de enkelte socialfonde, kan du henvende dig til SIK, tlf. 32 21 33, email socialfonden@sik.gl
Kontakt i SIK's sekretariat udenfor den almindelige åbningstid fra kl. 9.00 til 14.00 og om onsdagen: Dana Dahl, direkte tlf. 34 93 17, eller Inge-Marie Rosing, direkte tlf. 34 93 11.

Liste over alvorlige sygdomme (som Grønlands Selvstyre benytter, og som Socialfonden også tager udgangspunkt i) Klik her for at hente den

Hent her informationsskrivelse om behandling af ansøgninger og om ansøgernes rettigheder

► Link til informationsvideo om fonden: 
(en ny video er på vej med opdaterede oplysninger)