X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Socialfondene

Fonde, der på ansøgning kan yde støtte til konkrete sociale formål.

SIK har indgået en aftale med følgende virksomheder om at disse er bidragsydere til en socialfond:

KNI A/S, Royal Greenland A/S, Polar Raajat, Upernavik Seafood, Grønlands Arbejdsgiverforening, Nuuk Imeq A/S samt Grønlands Selvstyre.

SIK varetager sekretariatsfunkionen for fondene. Man kan ansøge om disse ydelser:

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Logi
  • Rejseudgifter
  • Hjemtransport af kiste
  • Anskaffelse af nye briller til en selv eller til ens børn under 18 år (nogle af fondene)

Er du medarbejder i en af de virksomheder, som SIK har indgået aftale med, har du mulighed for at søge om hjælp, bl. a. hvis du selv eller en nær pårørende er blevet alvorligt syg.

Pårørende kan være:

  • Forældre
  • Ægtefælle
  • Samlever
  • Børn
  • Søskende

Hvis du har spørgsmål om mulighed for hjælp fra de enkelte socialfonde, kan du henvende dig til SIK, tlf. 32 21 33, email socialfonden@sik.gl


 

 

 


Ansøgningsblanket:

 

Behandling af ansøgninger og ansøgernes rettigheder:

 

Informationsvideo:

► Hent her informationsvideo om fonden