X
GO
da-DKkl-GL
Feriefonden

Ansøgningsperiode, ansøgningsskema og betingelser for at få tildelt rejse.


Ansøgning om ferierejse

Ansøgningsperioden starter hvert år den 1. maj og udløber den 1. august. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser for det kommende år.

 

► Ansøgningsskema - vil kunne blive hentet ved at klikke her ved ansøgningsperiodens start

 

Feriefondens formål:

Formålet er at betale ferierejse til lønmodtagere, ansat på SIK overenskomst. Ferierejser uddeles ved lodtrækning.

  • Det er kun rejsen der bliver betalt fra feriefonden. Dog betales der også for hotelovernatning/logi, såfremt det af logistiske grunde er nødvendigt med en overnatning undervejs mellem bopæl og bestemmelsesstedet, eller vice versa.
  • Ud over ansøgeren selv kan ægtefælle eller samlever samt børn deltage i en ferierejse. Ansøgerens medansøgere skal have samme bopæl som ansøgeren.


For at komme med i lodtrækningen skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Den ansattes arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden. Ansøgningen skal være korrekt udfyldt.
  • Ansøgningen skal være afleveret til den lokale SIK-afdeling, eller modtaget af SIK, senest på sidste ansøgningsdato.
  • Hvis man indenfor de sidste 4 år er blevet udtrukket og fået betalt en ferierejse, kan man ikke deltage i lodtrækningen.
  • Hvis man får tilskud til eller får betalt sin ferierejse fra en anden feriefond eller fra sin arbejdsgiver, kan man ikke deltage.


Hvor ansøgningen skal stiles til:

Ansøgningen afleveres til den lokale SIK-afdeling eller sendes til SIK’s sekretariat på e-mail feriefonden@sik.gl eller fax 324939 senest den 1. august. 

Børn:

Du kan søge at få betalt for dine hjemmeboende børn. Børnene skal på rejseåret højst være 18 år.


Efter lodtrækningen:

Alle ansøgere får et skriftligt svar senest den 1. december. Svaret kan enten være:

  1. At du får en rejse.
  2. Eller at du er kommet på venteliste til en rejse.
  3. Eller at du ikke er udtrukket og derfor ikke får en rejse.


Spørgsmål om ansøgninger

SIK’s Sekretariat svarer naturligvis gerne på spørgsmål omkring Feriefonden, herunder om betingelserne for at deltage i lodtrækningen om en ferierejse.