X
GO
da-DKkl-GL
Feriefonden

Ansøgningsperiode, ansøgningsskema og betingelser for at få tildelt rejse.

Ansøgning om ferierejse

Ansøgningsperioden starter hvert år den 1. maj og udløber den 1. august. I løbet af efteråret bliver der så foretaget lodtrækning af ferierejser for det kommende år.

 

► Ansøgningsskema - vil kunne blive hentet ved at klikke her ved ansøgningsperiodens start

 

Feriefondens formål:

Formålet er at betale ferierejse til lønmodtagere, ansat på SIK overenskomst. Ferierejser uddeles ved lodtrækning.

  • Det er kun rejsen der bliver betalt fra feriefonden. Dog betales der også for hotelovernatning/logi, såfremt det af logistiske grunde er nødvendigt med en overnatning undervejs mellem bopæl og bestemmelsesstedet, eller vice versa.
  • Ud over ansøgeren selv kan ægtefælle eller samlever samt børn deltage i en ferierejse. Ansøgerens medansøgere skal have samme bopæl som ansøgeren.


For at komme med i lodtrækningen skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Den ansattes arbejdsgiver skal være bidragsyder til fonden. Ansøgningen skal være korrekt udfyldt.
  • Ansøgningen skal være afleveret til den lokale SIK-afdeling, eller modtaget af SIK, senest på sidste ansøgningsdato.
  • Hvis man indenfor de sidste 4 år er blevet udtrukket og fået betalt en ferierejse, kan man ikke deltage i lodtrækningen.
  • Hvis man får tilskud til eller får betalt sin ferierejse fra en anden feriefond eller fra sin arbejdsgiver, kan man ikke deltage.


Hvor ansøgningen skal stiles til:

Ansøgningen afleveres til den lokale SIK-afdeling eller sendes til SIK’s sekretariat på e-mail feriefonden@sik.gl eller fax 324939 senest den 1. august.

 

Børn:

Du kan søge at få betalt for dine hjemmeboende børn. Børnene skal på rejseåret højst være 18 år.


Efter lodtrækningen:

Alle ansøgere får et skriftligt svar senest den 1. december. Svaret kan enten være:

  1. At du får en rejse.
  2. Eller at du er kommet på venteliste til en rejse.
  3. Eller at du ikke er udtrukket og derfor ikke får en rejse.Spørgsmål om ansøgninger:

SIK’s sekretariat svarer naturligvis gerne på spørgsmål omkring Feriefonden, herunder om betingelserne for at deltage i lodtrækningen om en ferierejse.


Fondens bestyrelse:

Feriefonden har en bestyrelse, der overordnet fastsætter økonomiske rammer og træffer afgørelser om betingelser for deltagelse i udtrækningerne. Bestyrelsen består af:

Ludvig Larsen, formand (SIK)
Elisabeth L. Hansen (SIK)
Jakob G. Motzfeldt (SIK
Morten W. Selvejer (Grønlands Selvstyre)