X
GO
da-DKkl-GL
SIK Ungdom - forum for faglig ungdom


SIK-p Inuusuttai
Postbox 9, 3900 Nuuk
E-mail inuusuttut@sik.gl
Tlf. 32 21 33, Fax 32 49 39


Afdelingen SIK Ungdom blev etableret år 2013. SIK Ungdom varetager arbejdet med unge under 35 år og som er elever/uddannelsessøgende eller på beskæftigelse.

Der afholdes generalforsamling hvert andet år og holdes temamøde de andre år.

 

Bestyrelsen består af følgende

Formand: Dorthinnguaq Brønlund, Qaqortoq
Næstformand: Jørgen Vetterlain, Ilulissat

Bestyrelsesmedlemmer:

Angutinnguaq Schmidt, Sisimiut
Arnaruluk Eriksen, Ilulissat
Ane-Marie Petersen, Upernavik

Suppleanter:

Føbe Davidsen, Qaqortoq
Najaaraq Kaspersen, Narsaq
Mette Marie Petersen, Ilulissat.

 

Vi havde fokus på bl. a. følgende emner i de seneste år

 • Opnå samarbejde mellem SIK & GE m.h.t. praktikpladser
 • Undersøgelse af kollegier i kysten
 • Oprette kontaktpersoner på kysten
 • Sprede information til ungarbejdere i butikker
 • Informationsarbejde omkring lærepladser


Lad os sammen udvikle samarbejdet

Hvis du er interesseret, så kontakt os på:
SIK-p Inuusuttai, Postbox 9, 3900 Nuuk.
E-mail inuusuttut@sik.gl
Tlf. 32 21 33, Fax 32 49 39

 

Hvordan kan jeg blive medlem af SIK Ungdom?

Elever og arbejdstagere under 35 år kan være medlem af SIK Ungdom.

 • I henhold til SIK lokalafdelingernes bestemmelser, der hvor man er bosiddende, skal der betales fuld medlemskontingent, såfremt:
 • Man er under 35 år og er på beskæftigelse som elev/lærling, og i sin erhvervsfaglige uddannelse er på andet år
 • Man skal betale 50 kroner, såfremt:
 • Man er studerende i en gymnasial uddannelse, er elev/lærling i Piareersarfiit og er på første år i sin erhvervsfaglige grunduddannelse
 • Man skal betale halvdelen af kontingentet, såfremt:
 • Man som elev/lærling er på sit første år i sin erhvervsfaglige grunduddannelse samt når man er under 18 år