X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Spørgsmål 4:

Hvordan kan en tillidsrepræsentant hjælpe mig?


En tillidsrepræsentant er valgt af medarbejderne på arbejdspladsen, og har til opgave at varetage dine og dine kollegers interesser overfor ledelsen.

  • Tillidsrepræsentanten har mange funktioner, som kan hjælpe dig, herunder:
    a) Rådgive dig i konkrete sager, herunder hvis din arbejdsgiver påtænker at afskedige dig.
    b) At hjælpe dig med at forhandle løntillæg.
    c) At kunne bistå dig som bisidder ved f.eks. sygefraværssamtaler eller tjenestesamtaler.
    d) At tage problemer op med ledelsen, herunder om arbejdstidens placering, spise- og hvilepauser samt arbejdsmiljøproblemer.