X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Spørgsmål 32:

Hvornår må vi strejke?


I hovedaftalen med henholdsvis Grønlands Selvstyre og med GE er arbejdsstandsning (også til daglig kaldt arbejdsnedlæggelse) en fælles betegnelse for:

- Strejke,
- Lockout,
- Blokade og
- Boykot.

Af hovedaftalen fremgår det, at du og dine kollegaer ikke må nedlægge arbejdet (strejke), så længe overenskomsten er gældende (det er det, man kalder ”fredspligt”) – medmindre ”en virksomhed går i betalingsstandsning eller hensynet til liv, velfærd eller ære giver tvingende grunde til at standse arbejdet.” Det vil sige, at det kun er i helt særlige tilfælde, at der må ske arbejdsstandsning.

  • Er der problemer på arbejdspladsen, skal disse problemer derfor søges løst ved dialog med arbejdsgiveren, eventuelt ved inddragelse af SIK – og må således ikke resultere i arbejdsstandsninger.
  • Det eneste tilfælde, hvor der må ske arbejdsstandsning, er i forbindelse med overenskomst­forhandlinger. Her kan strejke bruges som et kampmiddel.
  • I hovedaftalerne med Grønlands Selvstyre og GE er der en nærmere beskrivelse af hvornår og hvordan arbejdsstandsning i form af strejke og lockout kan ske. Bl.a. er der regler om skriftlig varsling forinden arbejdsstandsninger kan finde sted, og regler om hvordan mægling mellem parterne skal ske, før der eventuelt kan ske arbejdsstandsninger.