X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Spørgsmål 30:

Hvordan er jeg stillet i forhold til min personalebolig, nu da jeg skal stoppe på mit arbejde?


Når man via sit arbejde har en personalebolig, er udgangspunktet, at man ikke kan beholde sin personalebolig, såfremt man bliver opsagt fra sit arbejde, eller selv siger op.

  • Medmindre der skulle være aftalt noget andet mellem arbejdsgiveren og den ansatte, skal lejeforordningens regler følges. Lejeforordningens § 65 siger, at ophører et ansættelsesforhold, har den ansatte pligt til skriftlig selv at opsige boligen. Det fremgår videre, at lejemålet for en personalebolig senest skal være fraflyttet inden udløbet af det sædvanlige opsigelsesvarsel for boligen.
  • Bestemmelsen i lejeforordningen er vigtig at kende, da der er adskillige eksempler på, at en lejer ikke har opsagt sin personalebolig i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør. Lejeren har nemlig troet, at arbejdsgiveren havde pligten til at opsige boligen. Det var jo i sin tid arbejdsgiveren, der rekvirerede boligen til den ansatte.
  • Men ophører ansættelsesforholdet f.eks. den 30. juni skal lejeren selv opsige lejemålet senest den 31. maj. Opsiges lejemålet først den 30. juni skal lejeren betale husleje m.v. til den 31. juli, men den ansatte har ikke ret til at blive boende i personaleboligen i juli måned.
  • Hvis det lykkes (og det burde lykkes) udlejer at genudleje boligen i juli, skal udlejers lejeindtægt ved genudlejning i juli fragå i udlejers krav mod lejeren.
  • Er du i tvivl, spørg din arbejdsgiver. Giver det ikke resultat, kan du kontakte SIK’s sekretariat.