X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Spørgsmål 3:

Jeg er blevet ansat på prøve. Hvad betyder det for mig?


Arbejdsgiveren kan vælge at ansatte dig på prøve, for en periode på maksimalt 3 måneder. Det skal fremgå skriftligt (typisk i ansættelseskontrakten) at der er aftalt en prøvetid.

  • I prøvetiden kan arbejdsgiveren afskedige dig med forkortet varsel, ligesom du som ansat ligeledes kan opsige din ansættelse med et forkortet varsel.
  • I prøvetiden stilles der ikke samme krav til saglighed for opsigelsen, som der stilles når prøvetiden er ovre. Ellers sagt på en anden måde: Det er nemmere for din arbejdsgiver og dig at afslutte et ansættelsesforhold, hvis det sker i prøvetiden, end hvis det sker når prøvetiden er afsluttet.
  • Når prøvetiden er afsluttet, er du ansat på ”normal” måde, herunder med det normale opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens og din side.