X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Spørgsmål 28:

Jeg er blevet afskediget. Hvad kan jeg gøre?


En afskedigelse bør ske skriftligt. Så hvis du blot har fået en opsigelse mundtligt, skal du bede om at få den på skrift.

  • Du skal ikke skrive under på opsigelsen, hvis du er i tvivl om hvad der står i opsigelsen, og hvilke konsekvenser opsigelsen har for dig. Det samme gælder hvis du er uenig i grunden til afskedigelsen.
  • Kontakt SIK’s sekretariat, så du kan få en vurdering af, om opsigelsen er i orden. Det gælder bl.a. en vurdering af om opsigelsen er saglig og velbegrundet, og om opsigelsen er sket korrekt, hvad angår opsigelsesvarsel, og eventuelt fritstilling m.v. (se også denne).
  • For at få understøttelse skal du melde dig som arbejdsledig i kommunen, og søge om arbejdsmarkedsydelse eller offentlig hjælp.