X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Spørgsmål 25:

Jeg har fået et partshøringsbrev i forbindelse med en påtænkt afskedigelse eller bortvisning. Hvad betyder det for mig?


Hvis du er ansat i Selvstyret eller i en kommune, skal du partshøres inden arbejdsgiveren kan opsige dig – enten i form af en afskedigelse med opsigelsesvarsel eller en bortvisning. Hvis du er ansat i en privat virksomhed eller i et halvoffentligt selskab (f.eks. Nukissiorfiit, Air Greenland eller Mittarfeqarfiit) er der derimod ikke noget krav om partshøring forinden en afskedigelse/bortvisning kan finde sted.

  • Arbejdsgiveren skal i et partshøringsbrev begrunde, hvorfor man påtænker at afskedige dig, og samtidigt give dig mulighed for at komme med dine bemærkninger/indsigelser til den påtænkte afskedigelse. Arbejdsgiveren vil normalt sætte en tidsfrist på, hvornår dine bemærkninger/indsigelser skal være modtaget.
  • Hvis du mener, at den påtænkte afskedigelse/bortvisning er uberettiget, er det vigtigt, at du tilkendegiver dette over for din arbejdsgiver i et partshøringssvar.
  • Du skal være opmærksom på, at offentlige arbejdsgivere ikke altid foretager partshøring forinden en påtænkt afskedigelse, selv om de skal det ifølge lovgivningen.
  • Hvis du modtager en partshøring om en påtænkt afskedigelse/bortvisning, anbefales det, at du kontakter SIK’s sekretariat omgående. Hvis du ønsker det, kan SIK’s sekretariat på dine vegne afgive et partshøringssvar til din arbejdsgiver.