X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Spørgsmål 16:

Jeg har fået en arbejdsskade. Hvad gør jeg?


Hvis du er kommet til skade på arbejdet, er det vigtigt, at skaden/ulykken anmeldes straks og senest 1 år fra skadetidspunktet.

  • Anmeldelse skal ske til Center for arbejdsskader i Nuuk. De vil træffe afgørelse om, hvorvidt en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Hvis der sker en anerkendelse, er der mulighed for tildeling af ydelser, herunder: Erstatning for følgerne af skaden, dækning af behandlingsudgifter og dagpenge under sygdom.
  • Anmeldelse vil normalt ske gennem enten din læge eller din arbejdsgiver, da de har pligt til at anmelde, hvis de konstaterer en arbejdsskade/ulykke. Desværre er det ikke alle skader der anmeldes, og du skal derfor være på vagt og eventuelt selv anmelde din skade inden 1 års fristen udløber.
  • Du kan få mere information på www.cfa.gl, og på denne hjemmeside er der en anmeldelsesblanket, som du også kan gå direkte til ved at klikke på www.anmeld.gl
  • Reglerne gælder også i tilfælde af, at din samlever/ægtefælle eller dine børns mor/far omkommer ved en arbejdsulykke, hvor du eller dine børn kan have ret til et engangsbeløb (begravelseshjælp og forsørgertabserstatning).