X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Spørgsmål 10:

Kan jeg få hjælp til forhandling af løntillæg?


Ja. De forskellige overenskomster giver adgang til at søge eller giver dig ret til forskellige tillæg. Du kan se hvilke tillæg du har adgang til i den overenskomst, der gælder for dit arbej­de. Tillæg kan forhandles af tillidsrepræsentanten, lokalafdelingen eller SIK’s sekretariat.

  • Kontakt din tillidsrepræsentant, lokalafdelingen eller SIK’s sekretariat og få hjælp.