X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Ofte stillede spørgsmål fra SIK’s medlemmer

Adskillige relevante spørgsmål i forbindelse med arbejdslivet. Klik på et spørgsmål fører til et svar.

Spørgsmål 1: Kan jeg få hjælp til at gennemgå min ansættelseskontrakt?

Spørgsmål 2: Min arbejdsgiver vil ikke lave en ansættelseskontrakt til mig. Hvad gør jeg?

Spørgsmål 3: Jeg er blevet ansat på prøve. Hvad betyder det for mig?

Spørgsmål 4: Hvordan kan en tillidsrepræsentant hjælpe mig?

Spørgsmål 5: Der er ingen tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. Hvad kan du gøre ved det?

Spørgsmål 6: Arbejdsgiverens ledelsesret. Hvad betyder dette begreb?

Spørgsmål 7: Hvem er omfattet af funktionærloven og hvilke rettigheder giver det?

Spørgsmål 8: Har jeg krav på at få en tjenesteattest, hvor det fremgår hvor længe jeg har været ansat, og hvilke arbejdsopgaver jeg har haft?

Spørgsmål 9: Hvor meget ferie har jeg krav på? Kan min arbejdsgiver inddrage min ferie? Hvad er mine rettigheder, hvis jeg bliver syg under ferien?

Spørgsmål 10: Kan jeg få hjælp til forhandling af løntillæg?

Spørgsmål 11: Kan en arbejdsgiver afskedige mig på grund af et for stort sygefravær?

Spørgsmål 12: Hvad er 120 sygedages-reglen – og hvad betyder den for mig?

Spørgsmål 13: Hvornår kan en arbejdsgiver kræve en lægeerklæring?

Spørgsmål 14: Jeg er blevet ramt af alvorlig sygdom. Hvad gør jeg i forhold til mit arbejde?

Spørgsmål 15: Mit nærmeste familiemedlem er blevet alvorligt syg eller er afgået ved døden. Hvordan er jeg stillet i forhold til min arbejdsplads?

Spørgsmål 16: Jeg har fået en arbejdsskade. Hvad gør jeg?

Spørgsmål 17: Kan jeg blive afskediget hvis jeg er gravid?

Spørgsmål 18: Jeg oplever, at jeg bliver chikaneret af min leder/kollega. Hvad gør jeg?

Spørgsmål 19: Der er samarbejdsproblemer på min arbejdsplads. Hvad gør jeg?

Spørgsmål 20: Jeg oplever et dårligt arbejdsmiljø på min arbejdsplads. Hvad gør jeg?

Spørgsmål 21: Jeg er blevet overfaldet på min arbejdsplads. Hvem kan hjælpe mig?

Spørgsmål 22: Jeg ønsker at sige min stilling op. Hvad skal jeg gøre? 

Spørgsmål 23: Jeg er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale. Hvad betyder det for mig?

Spørgsmål 24: Jeg har fået en advarsel. Hvad betyder det for mig?

Spørgsmål 25: Jeg har fået et partshøringsbrev i forbindelse med en påtænkt afskedigelse eller bortvisning. Hvad betyder det for mig?

Spørgsmål 26: Min arbejdsgiver har fritstillet mig. Hvad betyder det for mig?

Spørgsmål 27: Hvad er forskellen på at blive fritaget fra arbejdet og blive fritstillet?

Spørgsmål 28: Jeg er blevet afskediget. Hvad kan jeg gøre?

Spørgsmål 29: Jeg er blevet bortvist fra mit arbejde. Hvad betyder det for mig?

Spørgsmål 30: Hvordan er jeg stillet i forhold til min personalebolig, nu da jeg skal stoppe på mit arbejde?

Anvendte betegnelser
Ord og begreber, som bliver brugt og defineret i denne side, og som i det daglige arbejdsliv bliver anvendt typisk i en blanding af grønlandsk og dansk (hvoraf enkelte bliver udtrykt på grønlandsk i en lek­sikalsk form i flere ord):

Hovedaftale = Tunngaviusumik isumaqatigiissut
Overenskomst = Isumaqatigiissut
Afskedigelse, opsigelse = Soraarsitsineq
Bortvisning = Peersitsineq
Fritstilling = Suliunnaarsitsineq
Fritagelse = Suliartortariaqarunnaarsitsineq
Partshøring = Tusarniaaneq
Påtænkt afskedigelse = Soraarsitsilersaarneq
Påtænkt bortvisning = Peersitsilersaarneq
Advarsel = Mianersoqqussut
Påtale = Assuarliuteqarneq
Tjenstlig samtale = Atorfimmut tunngatillugu oqaloqatigiinneq
Lægeerklæring = Nakorsamit uppernarsaat
Tjenesteattest = Sulisimanermik uppernarsaat
Anbefaling[sbrev] = [Allagaq] ilassinneqqusissut
Ansættelseskontrakt = Atorfinitsitaanermut isumaqatigiissut
Arbejdsstandsning = Suli­ner­mik unitsitsineq - fælles betegnelse for følgende:
  - Strejke = Suliumajunnaarneq
  - Lockout = [Isumaa:] Sulisitsisup suliffimmik matusinera
  - Blokade = [Isumaa:] Suliartoraluanik isernaveersaartitsineq
  - Boykot = [Isumaa:] Sulisartut suliartorumajunnaarnerat sulisitsisulluunniit suliartoqqusiunnaarnera
Betalingsstandsning = Akilersuiunnaarneq
Konkurs = Akiliisinnaajunnaarneq

Kilder til ordlisten:
Aftaler og overenskomster, lovgivning, dansk-grønlandsk ordbog og SIK's kursusmateriale.

 

 

Spørgsmål 31: Overenskomstforhandlingerne er trukket ud. Hvordan er jeg stillet?

Spørgsmål 32: Hvornår må vi strejke?

Spørgsmål 33Min arbejdsplads er gået i betalingsstandsning. Hvad betyder det for mig?

Spørgsmål 34: Min arbejdsplads er gået konkurs. Hvad gør jeg?