X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Lukningen af "Brædtet" i Nuuk

15. marts 2019: Som lønmodtagernes organisation er det fuldstændig uacceptabelt, at Kalaaliaraq – „Brædtet“ i Nuuk er blevet lukket.

Mon kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Kommuneqarfik Sermersooq går med bind for øjnene?

Som lønmodtagernes organisation er det fuldstændig uacceptabelt, at Kalaaliaraq – „Brædtet“ – i Nuuk er blevet lukket, fordi der var råvaremangel. Når man flytter sig ti skridt længere henad pladsen er der overflod af grønlandske råvarer til salg.

Sådan burde det ikke være. Kalaaliaraq ved Brugsen er velegnet til at sælge råvarer og det har en central beliggenhed midt i byen.

Nu er vores medlemmer blevet sendt hjem, fordi ingen vil tilføre Kalaaliaraq råvarer, som kan sælges derfra. Er Kalaaliaraq blevet bygget med skatteydernes penge? Hvorfor skal den lukkes nu, når der ti skridt derfra er livlig salg af grønlandske råvarer, som sagtens kan sælges fra Kalaaliaraq.

Hvem har iøvrigt sikret, at sælgerne foran Brugsen betaler skat efter hensigten? De er jo også brugere af sundhedsvæsenet, børnehaverne, skolerne, vejene osv. som vi alle er med til at betale gennem skatten.

Vores medlemmer er bare blevet sendt hjem. Nu har de ingen indtjening, som også skal bruges til Sundhedsvæsenet, børnehaverne, skolerne, vejene osv.

Til kommunalbestyrelsen: Venligst fjern jeres bind for øjnene og gør noget, fx som Qeqqata Kommunia, hvor alt salg skal foregå fra „Brædtet“.

Jess G. Berthelsen,                                                                                  
forbundsformand
mobil 558815