X
GO
da-DKkl-GL
Nye vedtægter og ny hovedbestyrelse


26. oktober 2017: Lønmodtagerorganisationen SIK’s kongres på Hotel Arctic i Ilulissat blev afsluttet i eftermiddag.

 

Kongressen blev holdt i to dage med deltagelse af delegerede fra 24 lokalafdelinger, SIP’erne. Her blev der drøftet aktuelle samfundsforhold af betydning for fagforbundets medlemmer, ligesom der blev vedtaget reviderede vedtægter for SIK og nye normal­vedtægter for lokalafdelingerne. Og der blev valgt en ny hovedbestyrelse.

Jess G. Berthelsen fortsætter som forbundsformand efter fredsvalg uden modkandidat. Og således er han for længst blevet den hidtil længst siddende formand for SIK. Han har nu været på denne post uafbrudt i 27 år (han blev valgt til formand første gang i 1990).

Men der er en række nye ansigter i hovedbestyrelsen, der blev valgt til en valgperiode på fire år i kongressens anden dag.

Ludvig Larsen fra SIP-Nuuk, der siden 2013 har været medlem af hovedbestyrelsen, blev valgt som næstformand. Derudover blev følgende valgt ind i hovedbestyrelsen:

Else Jonna Villadsen, Sofie Svendsen (genvalgt), Jørgen Vetterlain, Elisabeth L. Hansen, Josef Therkildsen, Jakob G. Motzfeldt og Qujana Fleischer.

Budskaberne i bestyrelsens beretning, der blev forelagt og drøftet den første dag, var bl. a. nødvendigheden af udvikling af fiskeindustrien, så der kommer mere forædling af råvarer, der giver større stabilitet i produktionen til gavn for de mange arbejderfamilier. Og Grønland skal gøres mere attraktiv for udenlandske investorer, så der endelig kommer gang i minevirksomheden, også hvad angår ædelmetaller i Sydgrønland.

Det sociale system skal smidiggøres, og lovgivningen på området skal administreres efter de gode hensigter i lovteksterne. Det er i hvert fald et af budskaberne i SIK-hovedbestyrelses beretning for kongressen, med henvisning til uheldige eksempler fra den kommunale administration.

Andre oplysninger om kongressen - klik her

Der vil i de kommende dage blive udsendt nærmere oplysninger om beslutningerne i kongressen til SIP'erne og tillidsrepræsentanterne

 

SIK's hovedbestyrelse, der blev valgt den 26. oktober 2017. Fra venstre: Josef Therkildsen, Sofie Svendsen, Jess G. Berthelsen, Elisabeth Hansen, Ludvig Larsen, Jørgen Vetterlain, Else Jonna Villadsen, Jakob G. Motzfeldt og Qujana Fleischer.