X
GO
da-DKkl-GL
Det er nemt at blive medlem

 

Klik her for at hente indmeldelsesblanket
til den lokale SIP


Hvordan bliver jeg medlem af SIK?

Du kan blive medlem af SIK ved at kontakte din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads og udfylde en indmeldelsesblanket. Du kan henvende dig personligt til din lokale SIP og udfylde en indmeldelsesblanket.

Du kan også selv udskrive indmeldelsesblanketten her fra hjemmesiden og aflevere eller sende den til din tillidsrepræsentant, SIP eller SIK.

Du kan på www.sik.gl eller i din lokale SIP og hos din tillidsmand få info om, hvad du skal betale i kontingent. Kontingentet fastsættes af den lokale SIP.

Du betaler dit kontingent via PBS.

Medlemskontingentet er fradragsberettiget gennem den årlige skatteopgørelse.

Fordele ved at være medlem af SIK

 

Som medlem af SIK vil du

 • Have tusinder af andre kolleger bag dig
 • Få professionel hjælp og rådgivning
 • Møde mennesker i din situation
 • Ruste dig selv og Grønland ind i fremtiden
 • Have større indflydelse på din arbejdssituation

SIK forhandler din overenskomst, og som medlem får du alle fordelene og mulighed for indflydelse – enten direkte eller gennem din tillidsrepræsentant og lokalafdeling.

 

Faglig rådgivning

Du bliver rådgivet, hvis du spørgsmål om løn, ferie, arbejdsmiljø, rettigheder m.v. I SIK har vi et godt kendskab til det grønlandske arbejdsmarked både lokalt i din by og bygd og nationalt.

 

Bedre sikring

Hos SIK er du bedre sikret i forhandlinger om ansættelsesforhold, løn, ved sygdom, afskedigelse og arbejdsløshed. Vi tilbyder rådgivning, støtte og sociale netværk.

 

Faglige kurser

I SIK får du mulighed for at deltage aktivt både lokalt og nationalt i arbejdet for at styrke løn- og arbejdsforhold i Grønland. SIK tilbyder faglige kurser, hvor du både kan opleve det stærke fællesskab, men også få kompetencer og redskaber til at løfte de udfordringer i møder på din arbejdsplads.

 

Service

Med SIK får du kompetent service og rådgivning i at ansøge SIKs fonde som fx Feriefonden, der giver mulighed for at kunne få en ferierejse. Hvis dine nære pårørende er blevet alvorligt syg, har du mulighed for at søge om hjælp til Socialfonden. Man kan ansøge om disse ydelser: tabt arbejdsfortjeneste, logi, rejseudgifter og hjemtransport af kiste

 

Hvad er SIK?

 • SIK er et fagforbund
 • SIK repræsenterer ca. 10.000 lønmodtagere i Grønland
 • SIK har 25 lokalafdelinger (SIP)
 • SIK fører overenskomstforhandlinger på vegne af medlemmerne
 • SIK er grønlandske lønmodtageres stærke stemme

 

Hvad er SIP?

 • SIP er den lokale lønmodtager- og fagforening
 • SIP har både ufaglærte og faglærte medlemmer
 • SIP koordinerer tillidsrepræsentanternes arbejde

– tillidsrepræsentanterne er SIPs kontakt på arbejdspladsen

 • SIP står for kontakt til lokale arbejdspladser og arbejdsgivere

 

Hvad er SIKs sekretariat?

 • SIKs sekretariat servicerer og er sekretariat for både hovedbestyrelsen, lokalafdelinger, tillidsrepræsentanter og medlemmer.
 • SIKs sekretariat huser også den daglige ledelse, som står for al kontakt i og udenfor organisationen.